Ceramic Mushroom Lamp

12"h  

3" (base)

6.5" (shade)

Ceramic Mushroom Lamp

$695.00Price